סוף שבוע של קונטקט תנועה ואלתור – מעבר לנקודת המפגש